top of page

מעבדה מוסמכת לבדיקות סביבתיות

 

מעבדת ברוש הינה גוף מקצועי מוסמך לביצוע (אישור מס' 20) לבדיקות סביבתיות ותעסוקתיות,

עומדת בדרישות ISO 17025  ומפוקחת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

המעבדה הוקמה בשנת 1992, ומאז ועד היום מספקת מגוון שירותים מקצועיים לחברות ולגופים רבים במשק הישראלי. לאנשי המקצוע המועסקים במעבדה ניסיון רב בתחומים הבאים:

 

  • ניטורים תעסוקתיים וסביבתיים של כל המזהמים המוכרים - כולל אבק מזיק, כימיקלים, נדפי מתכות, רעש ועוד.

  • ייעוץ סביבתי המוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה, בנושאים שונים – אסבסט, אקוסטיקה, זיהום אוויר, שפכים ועוד (כולל מתן פתרונות).

  • ניטור סיבי אסבסט סביבתי בהסמכת המשרד להגנת הסביבה.

  • פיקוח על פירוק אסבסט, כולל אסבסט פריך.

  • עריכת סקר סיכונים גהותי, תעסוקתי וסביבתי.

  • ביצוע תחקירים ומתן חוות דעת מקצועיות, הכוללות הופעות בבתי משפט, בנושא חשיפה למזהמים הגורמים למחלות מקצוע - רעש מזיק, גזים רעילים, נדפי מתכות וכן ריכוזי וסיבי אבק העלולים לפגוע בבריאות (כגון סיבי אסבסט, סיבי זכוכית, סיבים מינראליים וריכוזי אבק טלק, חול המכיל סיליקה, אבק כותנה ועוד).

 

מעבדת ברוש מעסיקה דוגמים מוסמכים ומומחים שונים בעלי תארים והשכלה רלוונטית. מעבדת ברוש מוסמכת לעריכת בדיקות שונות במקומות עבודה בתחומי התמחותה. כל הניטורים, האנליזות והתסקירים מבוצעים על פי תקנים והמלצות בינלאומיים, וכן לפי ההנחיות והתקנות שניתנו מטעם משרד הכלכלה, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

דוגמא לחלק מן החברות להן מספקת/סיפקה המעבדה שירותים מקצועיים : רשויות מקומיות (רעננה, רמלה, תל אביב, ירושלים, נצרת ועוד) עמיגור, עמידר, אורדן, מפעלי טבע בכל רחבי הארץ, בזן חיפה, בזן אשדוד, נובל אנרג'י, היכל התרבות ת"א, חברת חשמל, אלקטרה תעשיות, מפעלי פניציה ירוחם, מפעלי התעשייה הצבאית והאווירית, החברה המרכזית לייצור משקאות (קוקה קולה – פרי גת), יוניליוור, מפעלי כיל השונים, שגרירות קנדה, משרדי ממשלה (משרד הבריאות, משרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה), מפעלי נטו ווילגר, ביוטכנולוגיה כללית ועוד.   

 

bottom of page